Mikko Kärnä on 36-vuotias kansanedustaja, Kainuun karaisema Lapin ja lappilaisten puolustaja, kapteeni EVP. Aviomies, isä ja intohimoinen eräharrastaja ja amatöörikokki.

puolustaa aktiivisesti lappilaisten oikeuksia

Mikko Kärnä on kunnanjohtajana toimiessaan ottanut aktiivisesti kantaa tasa-arvoisten perusoikeuksien puolesta, vastustanut määrätietoisesti hallituksen keskittämispolitiikkaa ja ajanut saamelaiskysymykseen oikeudenmukaista ja kaikkien osapuolten oikeudet turvaavaa ratkaisua. Valtakunnallisessa kuntauudistuksen seurantaryhmässä hän on vastustanut kuntien pakkoliitoksia sekä vaatinut alueelliset erityispiirteet huomioivia ratkaisuja palveluiden järjestämistä koskevassa lainsäädännössä.

edistää arktista aluepolitiikkaa

Mikon mielestä Lapilla ei ole pelkästään oikeutta menestyä, vaan sillä on siihen velvollisuus. Suomessa on herättävä ymmärtämään, että Lappi on mahdollisuus koko Suomelle. Lappi on laitettava kuntoon! Arktisella politiikalla ei luoda kasvua ja työpaikkoja Suomeen, ellei arktisen luonnon sekä lumi- ja jääolosuhteiden sijaintialueiden saavutettavuudesta ja elinvoimasta pidetä erityistä huolta. Lapin mahdollisuuksia ei kuitenkaan tule hyödyntää lappilaisten kustannuksella ja juuri siksi eduskunta tarvitsee vahvaa lappilaista edunvalvontaa.

varjelee luonnon monimuotoisuutta

Luonto ja luonnonvarat ovat Lapin voimavara. Mikko pitää tärkeänä, että luonnon monimuotoisuudesta huolehditaan kaikissa uusissa teollisissa hankkeissa ja että tavoitteeksi asetetaan myös vanhojen vääryyksien korjaaminen, kuten vaelluskalojen palauttaminen vesivoiman tuottamiseen valjastettuihin vesistöihin. Uusien ja vanhojen alojen tulee kulkea rinta rinnan, sillä Lappi menestyy vain monipuolisella elinkeinorakenteella.

ajaa asioita rohkeasti, tehokkaasti ja laajasti perehtyen

Mikko paneutuu asioihin huolellisesti ja kuuntelee uupumatta erilaisia mielipiteitä, eikä pelkää tuoda ajatuksiaan julki. Hänellä on laaja asiaosaaminen ja hyvät yhteydet niin Lapin kuntakentän kuin elinkeinoelämänkin toimijoihin sekä valtakunnan päättäjiin. Mikkoa on kuvailtu jopa Lapin tehokkaimmaksi virkamieheksi.