Show menu

Rikkaat luonnonvarat, kestävä käyttö

Lappi on luonnonvaroiltaan poikkeuksellisen rikas maakunta. Suuri osa Suomen metsä- ja mineraalivaroista sijaitsee täällä. Tämän lisäksi tuotamme valtavasti uusiutuvaa energiaa. Voikin sanoa, että maakuntamme on energia- ja luonnonvaraomavarainen. Vaikka välillä kuulee muuta väitettävän, ei muu Suomi tulisi toimeen ilman Lappia.

Huomattavat luonnonvarat tuovat mukanaan suuren vastuun. Metsäomaisuudestamme on huolehdittava vastuullisesti ja metsätaloutta on jatkuvasti kehitettävä huomioimaan paremmin esimerkiksi riistan tarpeet. Metsähallituksen tulostavoite on laskettava sellaiselle tasolla, että Lapin metsät menestyvät ja eri elinkeinot pärjäävät. Se vaatii tarkkaa yhteensovittamista, jotta voitaisiin onnistua nykyistä paremmin. Ristiriitojen välttämiseksi tarvitaan vuoropuhelua ja eri elinkeinojen tarpeita on kuunneltava herkällä korvalla. Lupaan jatkaa työtäni eduskunnassa ns. metsäerän toteuttamiseksi, jossa kunnat saavat asianmukaisen korvauksen siitä valtion metsämaasta, joka niiden alueella hakataan tai joka on siellä suojeltuna. Perinteisten kullankaivajien asiaa tulen edistämään samalla tarmolla kuin tähänkin saakka.

Lapin energiantuotannon pohjan muodostaa vesivoima. Kemijoen valjastaminen sotien jälkeen oli kulttuurinen shokki, joka näkyy ja tuntuu edelleen. Vaikka voimalat on rakennettu ja ne jauhavat energiaa toistaiseksi, on meidän velvollisuutemme turvata jälkipolville luontainen vaelluskalakierto Kemi- ja Ounasjoessa. Keinot tähän ovat olemassa ja tällä hallituskaudella vaelluskalahankkeisiin osoitettiin ensimmäisen kerran rahoitusta. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan valtion on varmistettava, että tulevaisuudessa rakennetaan ohitusuomat kaikkiin Kemijoen voimalaitoksiin. Uutta vesivoimaa en Lappiin hyväksy. Tuulivoimalle puolestaan on paikkansa, mutta alueen kuntien on tällöin saatava siitä asianmukainen korvaus tuulivoimayhtiöiltä ja hankkeiden on oltava markkinaehtoisia. Eduskunnan on pidettävä tästä huoli.

Moderni teknologia vaatii kaivosmineraaleja, jotka on aina louhittava jostain. Jokainen kaivoshanke on tarkasteltava tapauskohtaisesti ja kuntapäättäjien on tarkasti mietittävä, ovatko he valmiit kaivoksen alueelleen tuomaan. Meillä ei kuitenkaan ole varaa yhteenkään kaivokseen, joka uhkaisi alueensa luontoarvoja, matkailun kehittämistä, porotaloutta tai Perämeren lohta. Lapin matkailu sekä poro- ja erätalous elävät puhtaasta luonnosta, joka on meille itseisarvo. Tämä tarkoittaa, että luonnonvarojamme ei voida missään tilanteissa riistää, vaan niitä on käytettävä järkevästi ja kohtuullisesti. Matkailupullan on kohottava hallitusti, mutta sille on luotava kaikki edellytykset. Viimeisten vuosien hyvän kehityksen jatkuminen edellyttää lisää valtion investointeja infrastruktuurin, lentoasemaverkoston säilyttämistä sekä lento- ja junaliikenneyhteyksien, myös suorien, kehittämistä. Tulevalla hallituksella on näistä kaikista valtava vastuu.

Lupaan eduskunnassa jatkaa työtäni Lapin luonnonvarojen kestävän käytön turvaamiseksi ja tulen edistämään esimerkiksi kaivosveroa, jonka käyttöönotolla kaivosyhtiöt laitetaan maksamaan korvaus valtiolle kansallisomaisuutemme louhinnasta. Metsähallituslakia käsiteltäessä eduskunta hyväksyi esitykseni, jonka mukaisesti Metsätalous Oy:n kotipaikaksi merkittiin Rovaniemi. Jatkossa tämän tulee tarkoittaa, että myös Metsähallituksen pääkonttori sijaitsee Rovaniemellä. Mitä se Tikkurilassa edes tekee? Mikäli saamme Metsähallituksen valtion metsiä koskettavan päätöksenteon tuotua lähemmäs Lappia, muuttuu se väistämättä myös sosiaalisesti hyväksyttävämmäksi. 

Lappi ei saa olla mikään siirtomaa, josta vain haetaan luonnonvarat ja jalostetaan muualla. Meidän on saatava osuus siitä, mikä meille kuuluu.

Luonnonvaroistaan rikkaana maakuntana Lapilla on myös vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnasta. Se onnistuu, kun hoidamme metsiämme hyvin ja sitoudumme korjaamaan menneisyyden virheitä, kuten vaikkapa ennallistamaan tarpeettomasti ojitettuja soita. Tämä lisää alueemme hiilensidontakykyä ja parantaa myös riistan elinympäristöjä. Pääkaupunkiseudulla asuvan vuotuiset hiilidioksipäästöt ovat peräti 30 prosenttia suuremmat kuin maalla asuvan. Ilmastotalkoohengessä meidän on houkuteltava lisää ihmisiä elämäntapamme äärelle.

fb-icon.pnginstagram-icon.pngtwitter-icon.pngyoutube-icon.png