Show menu

Vahvempi itsehallinto, yhdenvertaiset palvelut

Suomen liittyessä Euroopan unioniin puhuttiin paljon unionia keskeisesti ohjaavasta läheisyysperiaatteesta, jonka mukaisesti päätökset on pyrittävä tekemään mahdollisimman lähellä niitä kansalaisia, joita ne koskettavat. Toisin on käynyt. Eduskunnassa työskennellessäni suurin yllätys oli, että ainoastaan noin viidesosa kaikesta lainsäädännöstämme on puhtaasti kotimaista ja loppuja ohjataan jollain tasolla EU:sta. Tosiasiassa suhdeluvun pitäisi olla toisin päin.

Samanlainen epäsuhta hallitsee myös Suomessa, mutta tuleva maakuntahallinto luo pohjan sen korjaamiseksi. Valtion on keskittänyt virastonsa ja työpaikkansa pääkaupunkiseudulle, mistä käsin tehdään koko Suomea koskettavia päätöksiä. Tosiasiassa paras tietämys eri alueille parhaiten soveltuvista ratkaisuista ei automaattisesti sijaitse helsinkiläisen byrokraatin konttorissa tai ministeriön kabinetissa. 

Meidän on saatava päättää enemmän omista asioistamme!

Vahvempi maakunnallinen itsehallinto on ainoa turva yhdenvertaisten peruspalveluiden säilyttämiseksi. Lupaan tehdä parhaani sen eteen, että Lapin palveluverkostosta huolehditaan ja jokainen kansalainen voi saada kohtuulliset peruspalvelut lähellä kotiaan. Tämä kohtuullisuus on meille lappilaisille jo ennestään suhteellista, joten nykyisestään verkostoa ei voida enää supistaa. Valtion tulee sijoittaa lisää turvallisuusviranomaisia pohjoiseen ja erilaisten hälytystehtävien vasteajoille on asetettava tavoitekatto.

Haaveilen tulevaisuudesta, jossa eduskunta säätää Suomessa lait, mutta jossa jokaisella maakunnalla on mahdollisuus soveltaa näitä lakeja omista lähtökohdistaan. Tämä on ainoa mahdollisuus purkaa tämä nykyinen muottijärjestelmä, jossa Savukoskea ja Kauniaisia käsitellään lainsäädännössä aina lähtökohtaisesti samalla tavalla. Lakien on otettava huomioon Lapin ja muiden harvaan asuttujen alueiden erityispiirteet. Perustuslain edessä meidän on kaikkien sen sijaan oltava yhdenvertaisia. Peruspalveluverkkoomme ei voi koskea ja meidän on tulevaisuudessakin jatkettava kahden keskussairaalan mallilla.

Suomella on huikea mahdollisuus luoda omasta maaseudustaan maailman älykkäin. Se vaatii monien asioiden uudelleenajattelua ja ennen kaikkea mahdollisuuksia päättää asioista paikallisesti ilman keskushallinnon vahvaa puuttumista. Tätä työtä olen ollut tekemässä harvaan asutun maaseudun parlamentaarisessa työryhmässä. On tärkeää, että meillä on yksi maaseutupoliittinen ohjelma, jonka edistämiseen kaikki puolueet voivat sitoutua.

fb-icon.pnginstagram-icon.pngtwitter-icon.pngyoutube-icon.png